Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viaoblivious oblivious
liwia

June 22 2017

9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialaluna laluna
liwia
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline vialaluna laluna

June 20 2017

liwia
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialaluna laluna
liwia
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaClary Clary
liwia
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaluna laluna

June 09 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful vialaluna laluna

June 08 2017

liwia
liwia
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaagatojaa agatojaa
liwia
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viakasmii kasmii
liwia
6826 4ebc 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
liwia
liwia
4939 3f9e
Reposted fromcontroversial controversial viaever ever

June 07 2017

liwia
Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
Reposted frombylejaka bylejaka viapikkumyy pikkumyy
liwia
7076 da62 500

joshua-wright:

I can relate ;)

Reposted fromBlackmoonrose13 Blackmoonrose13 viaGaggle Gaggle

June 06 2017

liwia
Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.
— STEFAN ŻEROMSKI
Reposted byxmonroex xmonroex

June 05 2017

liwia
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viagonnabebetter gonnabebetter
liwia
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianouilles nouilles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl