Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

liwia
4468 5f25
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaoutkapa outkapa
liwia
4287 78f5
Reposted fromtransliteracja transliteracja viaTycja Tycja
liwia
Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia.
Reposted frompensieve pensieve viaOnly2you Only2you
liwia
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawiks wiks
liwia
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialouve louve

February 20 2017

liwia
3265 a29e 500
Reposted fromabsolem absolem vialaluna laluna

February 16 2017

7239 c3bd
Reposted fromtwice twice viaGaggle Gaggle
liwia

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky vialaluna laluna

February 15 2017

liwia
liwia
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaaynis aynis
liwia
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamidnightlover midnightlover
liwia

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadgal badgal
liwia

Ja mam rzekomo trochę wdzięku,
Ty masz jaskrawo smutne oczy,
Znajdzie się zatem jakiś powód,
Żeby się sobą zauroczyć.
(...)

A potem sam się znajdzie powód
By zwątpić czy to się opłaca
Znajdziemy powód by odchodzić
I sto powodów, żeby wracać

Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie,
Bo zamieszkamy wśród ogrodów...
Znajdziemy powód, by być z sobą,
Albo będziemy bez powodu...

— Artur Andrus

June 12 2015

liwia
8717 07de 500
Radwanice !
Reposted fromindolence indolence viaAlwaysMe AlwaysMe

June 11 2015

liwia
9990 982b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakatastrofo katastrofo
liwia
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna

May 27 2015

liwia
1831 893d 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialaluna laluna

May 18 2015

liwia
2232 3ce4 500

May 10 2015

liwia

May 09 2015

5850 bc5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl