Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

liwia
3806 d6ed 500

April 23 2017

liwia

April 21 2017

liwia
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus viaecrivain ecrivain
liwia
6549 2987 500
Reposted fromoll oll viabiianca biianca
liwia
7222 7f3e 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
liwia
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna. 
— Françoise Sagan
liwia
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viaGaggle Gaggle
liwia
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viaGaggle Gaggle

April 17 2017

liwia
5975 aef1 500
payment method

April 10 2017

liwia
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir vianicdostracenia nicdostracenia
liwia
Kochasz go, to oczywiste. Nigdy nikomu tak szybko nie wybaczałaś, ba, ty w ogóle tego nie robiłaś. Nie miękłaś tak szybko, byłaś surowsza, miałaś w sobie więcej nienawiści. Nie pozwalałaś na tak wiele i szybciej sobie odpuszczałaś. Nigdy nie walczyłaś o drugiego człowieka z taką zawziętością. Nie zależało ci jeszcze nigdy tak bardzo. Nie myślałaś przyszłościowo, a teraz jedyne, o czym marzysz to to, by mieć go zawsze obok siebie. Nigdy wcześniej nie kochałaś, wiesz? Nikomu nie udało się doprowadzić cię do takiego stanu miłości. Nikt nie starał się zanadto. Jeszcze rok temu nie pomyślałabyś, że ktoś może wpłynąć na ciebie uśmiechem, spojrzeniem, dotykiem. Nie sądziłaś, że możesz być tak ważna. Nie spodziewałaś się, że ktoś będzie potrafił pokochać cię tak bardzo.
— yezoo.moblo.pl

April 09 2017

liwia
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialaluna laluna

April 06 2017

liwia
    

Beyoncé & Blue on Snapchat
Reposted frombeyooonce beyooonce viavertheer vertheer
liwia
3997 7180 500
Reposted fromkoprobo koprobo vian-a-i-v-e n-a-i-v-e
liwia
0882 1de3 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa vian-a-i-v-e n-a-i-v-e
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright vialaluna laluna

April 05 2017

liwia
6767 0ffc
Reposted fromimeggyman imeggyman viaGaggle Gaggle
6563 ab73
Reposted fromLittleJack LittleJack viaGaggle Gaggle
1842 26a4
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaGaggle Gaggle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl