Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

liwia
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
liwia
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie vialaluna laluna

March 21 2017

liwia
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabadblood badblood

March 19 2017

liwia
3343 872c 500
True story.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viakeeplooking keeplooking
liwia
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaasylopath asylopath
liwia
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"

March 14 2017

liwia
0808 c838 500
federico moccia.
Reposted fromrol rol viatworcze tworcze
liwia
2241 71d5 500
Reposted fromkjuik kjuik viapoem-orgy poem-orgy
liwia
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viatworcze tworcze
liwia
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viaserplesniowy serplesniowy
liwia
1733 524e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatjeden tjeden
liwia
3343 872c 500
True story.
liwia
1545 b6ad
Reposted fromowca owca vialaluna laluna

March 06 2017

liwia
Mam świadomość, że wszystko, co wydarza się między nami, jest inne, niżbyś chciał, ale czasem tak się dzieje, tak w życiu bywa, że ludzie chcieliby zrobić ze sobą wszystko, a tylko rozmawiają... 
— A. Ficner-Ogonowska, "Krok do szczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie via12101992 12101992

March 05 2017

liwia

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil vialaluna laluna

March 02 2017

liwia
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity vialaluna laluna
liwia
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc vialaluna laluna
liwia
2829 0b1c
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam vialaluna laluna
liwia
6990 8329
Reposted fromoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl